syoss_de_specialties_2560x963
Specialties

Matt Fiber

  • syoss_de_specialties_thickening_whip_970x1400
  • syoss_de_specialties_matt_fiber_970x1400
    • Für voller aussehende Styling-Ergebnisse
    • Mittlere Kontrolle, mittlerer Glanz
    • Für matte Styling-Ergebnisse
    • Starke Kontrolle, mittlerer Matt Effekt